פנינסייר

פס -8.5 ש"ח מינ' 12 יחידות
עיגול קטן- 5 ש"ח מינימום 20 יחידות

5-8.5