עוגיות תמרים

מסופק באריזה כ-14-15 יחידות (רול שלם)

45