פאי לימון

קוטר 10 ס"מ - 7 יחי מינימום
קוטר 6 ס"מ - 10 יחי מינימום

14-19