פאי לימון

פאי לימון
קוטר 10 ס"מ - 7 יחי מינימום
קוטר 6 ס"מ - 10 יחי מינימום
19-14